Verktøy

Veileder for smittevern i forbindelse med ferdighets- og simuleringstrening under Covid-19 i Helse Vest

Veileder for smittevern i forbindelse med ferdighets- og simuleringstrening under Covid-19 i Helse Vest (01.10)
Screeningskjema for Covid-19_RegSim

Feedback guide for Facilitators (engelsk)

Last ned Feedback guide for Facilitators

Evaluere effekter av simuleringsbasert trening

Last ned Evaluere effekter av simuleringsbasert trening

Veileder for Evaluere effekter av simuleringsbasert trening

Last ned Veileder for Evaluere effekter av simuleringsbasert trening

HEALTHCARE SIMULATIONIST Yrkesetiske retningslinjer Norsk versjon, oversatt av RegSim

Last ned Yrkesetiske retningslinjer

Intensjonsavtale Fasilitatorkurs

Last ned Intensjonsavtale Fasilitatorkurs

Profesjonelle standarder for simulering i helsevesenet

Last ned Profesjonelle standarder for simulering i helsevesenet med nivådeling

Yrkesetisk og pedagogisk egenerklæring for personell involvert i simulering i helsetjenesten

Pedagogisk egenerklæring