Verktøy

Fasilitator - kurs og utvikling

Intensjonsavtale Fasilitatorkurs

Last ned Intensjonsavtale Fasilitatorkurs

Brief A3 (løken)

Hva skal du ha må du informere om i briefingen? Denne listen er god å ha med seg.

Debrief A3

Punkter tildebriefing.

Scenariomal med eksempler (2022)

Last ned Scenariomal med eksempler (2022)

Scenariomal til utskrift (2022)

Last ned Scenariomal til utskrift (2022)

Pluss/Delta-skjema

Last ned Pluss/Delta-skjema

Feedback guide for Facilitators (engelsk)

Last ned Feedback guide for Facilitators

Ferdighetstrening - kurs og utvikling

Flyer TTI – Train the Instructor

Last ned Flyer TTI – Train the Instructor

Intensjonsavtale TTI kurs

Last ned Intensjonsavtale TTI kurs

Ferdighetstrening 2022

Last ned Mal Ferdighetstrening 2022

Ferdighetstrening evalueringsverktøy

Last ned Ferdighetstrening evalueringsverktøy

Markørbeskrivelse

Diverse

Veileder for smittevern Covid-19

Veileder for smittevern i forbindelse med ferdighets- og simuleringstrening under Covid-19 i Helse Vest

Evaluere effekter av simuleringsbasert trening

Last ned Evaluere effekter av simuleringsbasert trening

Veileder for Evaluere effekter av simuleringsbasert trening

Last ned Veileder for Evaluere effekter av simuleringsbasert trening

Profesjonelle standarder for simulering i helsevesenet

Last ned Profesjonelle standarder for simulering i helsevesenet med nivådeling