VISJON

VISJON

Vi skal øke kompetanse og kvalitet i helsetjenesten gjennom simulerings-basert trening