Fagstoff

Publikasjoner

Medarbeiderne i RegSim prøver å holde seg oppdatert på faglitteratur og det som rører seg i simuleringsmiljøet.

Klikk her for å finne artikkeloversikt sortert etter nøkkelord.

En god oversikt og ordbok for simulering finnes her.

Har du lest noe som er av interesse og nytte for dine simuleringskolleger? Bruk dette verktøyet for å dele:

Samarbeidspartnere

Offentlige dokumenter

Fra nyhetene

Podcasts

 

Nyttige lenker