Verktøy

Fasilitator - kurs og utvikling

Intensjonsavtale Fasilitatorkurs

Last ned Intensjonsavtale Fasilitatorkurs

Brief A3 (løken)

Hva skal du ha må du informere om i briefingen? Denne listen er god å ha med seg.

Debrief A3

Punkter tildebriefing.

Scenariomal til digitalt og utskrift

Last ned Scenariomal til utskrift

Pluss/Delta-skjema

Last ned Pluss/Delta-skjema

Feedback guide for Facilitators (engelsk)

Last ned Feedback guide for Facilitators

Ferdighetstrening - kurs og utvikling

Flyer TTI – Train the Instructor

Last ned Flyer TTI – Train the Instructor

Intensjonsavtale TTI kurs

Last ned Intensjonsavtale TTI kurs

Ferdighetstrening 2022

Last ned Mal Ferdighetstrening 2022

Ferdighetstrening evalueringsverktøy

Last ned Ferdighetstrening evalueringsverktøy

Markørbeskrivelse

Diverse

Veileder for smittevern Covid-19

Veileder for smittevern i forbindelse med ferdighets- og simuleringstrening under Covid-19 i Helse Vest