Verktøy

Verktøy

Brief A3 (løken)

Hva skal du ha må du informere om i briefingen? Denne listen er god å ha med seg.

Debrief A3

Punkter tildebriefing.

Scenariomal

Scenariomal med eksempler (2022)

Last ned Scenariomal med eksempler (2022)

Scenariomal til utskrift (2022)

Last ned Scenariomal til utskrift (2022)

Pluss/Delta-skjema

Pluss/Delta-skjema

Last ned Pluss/Delta-skjema

Ferdighetstreningsmal

Ferdighetstrening 2022

Last ned Mal Ferdighetstrening 2022

Ferdighetstrening evalueringsverktøy

Last ned Ferdighetstrening evalueringsverktøy

Flyer TTI – Train the Instructor

Last ned Flyer TTI – Train the Instructor

Markørbeskrivelse

Tilbakemelding til fasilitator

Veileder til Tilbakemelding til fasilitator

RegSim – simulering i Helse Vest

RegSim – simulering i Helse Vest

Veileder for smittevern

Veileder for smittevern i forbindelse med ferdighets- og simuleringstrening under Covid-19 i Helse Vest

Feedback guide for Facilitators (engelsk)

Last ned Feedback guide for Facilitators

Evaluere effekter av simuleringsbasert trening

Last ned Evaluere effekter av simuleringsbasert trening

Veileder for Evaluere effekter av simuleringsbasert trening

Last ned Veileder for Evaluere effekter av simuleringsbasert trening

Intensjonsavtale Fasilitatorkurs

Last ned Intensjonsavtale Fasilitatorkurs

Profesjonelle standarder for simulering i helsevesenet

Last ned Profesjonelle standarder for simulering i helsevesenet med nivådeling