ORGANISERING

RegSim Vest består av lokale RegSim koordinatorer fra de fem helseforetakene i HV og en koordinerende stab i Helse Stavanger. Dette gir grunnlaget for samarbeid i regionen for felles utveksling, utvikling og koordinering av simulerings-baserte aktiviteter. RegSim Vest rapporterer til styringsgruppen i Helse Vest.

Klikk her for beskrivelse av Styringsmodell