RegSim

Velkommen til RegSim Helse Vest hjemmeside!

Direktørmøtet i Helse Vest (HV) besluttet den 3. april 2017 at det skal etableres en regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening i Helse Vest, såkalt RegSim (sak 24/17). Helse Vest delegerte oppgaven å koordinere RegSim til Helse Stavanger HF som igjen delegerte oppdraget videre til stiftelsen SAFER, der Helse Stavanger HF er en partner. Prosjektperioden varer fra juli 2017-desember 2019.

Gjennom samarbeid og nettverk med kolleger, vil vi støtte og utvikle en delingskultur for kompetanseutvikling og kvalitetsforbedring i helsevesenet.

VÅR VISJON ER Økt pasientsikkerhet og trygghet på jobb

 

REGSIM SKAL

Arbeide for at alle helseforetak skal ha velfungerende enheter for simulerings- og ferdighetstrening.
Knytte simulering og ferdighetstrening sammen i et regionalt nettverk
Overføre erfaringer mellom helseforetak
Utvikle kompetanse innen ferdighets- og simuleringstrening

 

MÅL

Øke kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten
Utvikle og bruke hensiktmessig ferdighetstrening og simuleringsaktivitet
Kvalitetssikre de pedagogiske metodene som brukes