Train the Instructor – Helse Førde (TTI)

Målgruppe: Personell som i regi av sine stillinger har ansvar for opplæring av sine kollegaer i prosedyrer og ferdigheter. Forventet læringsutbytte: Deltakerne […]

Train the Instructor – Stavanger (TTI)

Målgruppe: Personell som i regi av sine stillinger har ansvar for opplæring av sine kollegaer i prosedyrer og ferdigheter. Forventet læringsutbytte: Deltakerne […]

EuSim Level 1/ TTT – Stavanger

SAFER Seehusensgate 1, Stavanger

EuSim Level 1/ TTT (Train The Trainers) er grunnkurset for å bli fasilitator. Kurset går over tre dager og gjennomføres på SAFER […]

EuSim Level 1/ TTT – Helse Fonna

EuSim Level 1/ TTT (Train The Trainers) er grunnkurset for å bli fasilitator. Kurset går over tre dager og gjennomføres av RegSim […]

EuSim Level 1/ TTT – Helse Bergen

EuSim Level 1/ TTT (Train The Trainers) er grunnkurset for å bli fasilitator. Kurset går over tre dager og gjennomføres av RegSim […]

Train the Instructor – Stavanger (TTI)

Målgruppe: Personell som har interesse og / eller har ansvar for opplæring av sine kollegaer i prosedyrer og ferdigheter. Forventet læringsutbytte: Deltakerne […]

Train the Instructor – Stavanger (TTI)

Målgruppe: Personell som har interesse og / eller har ansvar for opplæring av sine kollegaer i prosedyrer og ferdigheter. Forventet læringsutbytte: Deltakerne blir […]

Train the Instructor – Bergen (TTI)

Målgruppe: Personell som har interesse og / eller har ansvar for opplæring av sine kollegaer i prosedyrer og ferdigheter. Forventet læringsutbytte: Deltakerne blir […]

Train the Instructor – Bergen (TTI)

Målgruppe: Personell som har interesse og / eller har ansvar for opplæring av sine kollegaer i prosedyrer og ferdigheter. Forventet læringsutbytte: Deltakerne blir i […]

Fasilitaorsamling i Helse Vest

Vi i RegSim Vest ønsker alle fasilitatorer velkomne til seminar om «økt realisme for bedre læring». Fasilitatorer møter lokalt og tas imot […]