Train the Instructor – Bergen (TTI)

Målgruppe: Personell som har interesse og / eller har ansvar for opplæring av sine kollegaer i prosedyrer og ferdigheter. Forventet læringsutbytte: Deltakerne blir […]

Train the Instructor – Bergen (TTI)

Målgruppe: Personell som har interesse og / eller har ansvar for opplæring av sine kollegaer i prosedyrer og ferdigheter. Forventet læringsutbytte: Deltakerne blir i […]

Fasilitaorsamling i Helse Vest

Vi i RegSim Vest ønsker alle fasilitatorer velkomne til seminar om «økt realisme for bedre læring». Fasilitatorer møter lokalt og tas imot […]

Train the Instructor – Stavanger (TTI)

Målgruppe: Personell som har interesse og / eller har ansvar for opplæring av sine kollegaer i prosedyrer og ferdigheter. Forventet læringsutbytte: Deltakerne blir […]

Train the Instructor – Førde (TTI)

Målgruppe: Personell som har interesse og / eller har ansvar for opplæring av sine kollegaer i prosedyrer og ferdigheter. Forventet læringsutbytte: Deltakerne blir i […]

Train the Instructor – Fonna (TTI)

Målgruppe: Personell som har interesse og / eller har ansvar for opplæring av sine kollegaer i prosedyrer og ferdigheter. Forventet læringsutbytte: Deltakerne blir i […]

Train the Instructor – Bergen (TTI)

Målgruppe: Personell som har interesse og / eller har ansvar for opplæring av sine kollegaer i prosedyrer og ferdigheter. Forventet læringsutbytte: Deltakerne blir i […]